باشگاه مشتریان


تاریخ : 1397/03/07
لطفاً با پاسخ به این پرسشنامه، ما را در ارزیابی تبلیغ مربوطه همراهی نمایید. از اینکه وقت خود را جهت پاسخگویی در اختیار ما قرار می‌دهید سپاسگزاریم.
قسمت اول
وضعیت تاهل
جنسیت
سن
میزان درآمد-ریال
میزان تحصیلات
چه خودرویی خرید کرده اید،مدل و برند خودرو خریداری شده شما چیست؟
شغل
نوع شغل
شما چندسال یکبار خودرو خود را تعویض می کنید؟
قسمت دوم
2: تا بدین لحظه از تبلیغات ما چه پیامی دریافت نموده اید؟ 1: کدام محل تبلیغ، تاثیر بیشتری در خرید شما دارد؟
4: از نظر شما تبلیغات ما کدامیک از این خصوصیات زیر را دارد 3: کدامیک از شیوه‌های بازاریابی برای شما جذاب تراست؟
قسمت سوم
کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملا موافقم شرح ردیف
من تبلیغات شما را فقط یکبار دیده‌ام. 1
من تبلیغات شما را بیشتراز یکبار دیده‌ام. 2
برای خرید خودرو از سایت‌هایی همچون باما و دیوار استفاده می‌کنم. 3
من از شرکت‌هایی خرید می‌نمایم که سایت مناسبی جهت معرفی محصول خود طراحی کرده باشند. 4
اگر به من تخفیف مناسب ارائه شود، خرید خواهم کرد 5
در خرید خودرو من به شرایط فروش (اقساطی، سود مشارکتی و ...) اهمیت می دهم 6
اطلاعات عمومی محصول در خرید به من کمک می‌کند 7
پیشنهادات و توصیه‌های دیگر افراد به تصمیم در خرید من کمک می‌کند 8
تبلیغاتتان در خرید من تاثیرگذار است. 9
تبلیغاتتان باعث شد که من خرید انجام دهم. 10
خرید به صورت حضوری در نمایشگاه‌های خودرو برای من راحتتراست 11
توضیحات فروشنده خودرو به صورت حضوری برای من جهت خودرو با اهمیت تراست 12
تبلیغات داتیس خودرو برای من آموزنده و جالب بود 13
تبلیغات داتیس خودرو شاد و سرگرم کننده برای دیدن است 14
تبلیغات داتیس خودرو را به دیگران نشان می‌دهم 15
من به دیگران محصولاتی که داتیس تبلیغ می کند، را جهت خرید معرفی می‌نمایم. 16
قسمت چهارم
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد شرح ردیف
من به دیگران محصول تبلیغات را جهت خرید معرفی می‌نمایم 1
تبلیغات داتیس مطلوبیت برند داتیس خودرو را به من نشان می‌دهد 2
تبلیغات این شرکت، خاص بودن محصولات داتیس خودرو رابه من نمایش می دهد 3
من با دیدن تبلیغات داتیس خودرو برای خرید، خیلی فکر کردم 4
تبلغات این شرکت، به من نشان داد که داتیس خودرو یعنی امنیت 5
من با تبلیغات داتیس خودرو، کامل شرکت داتیس خودرو را شناختم 6
من بارها به تبلیغات داتیس خودرو فکر کردم 7
من به این محصول نیاز ندارم اما تبلیغات به من آگاهی برای خرید را داد 8