افتتاحیه اولین و مجهزترین تعمیرگاه خودروهای هیبریدی کشور